АмЧам


Монгол дахь Америкийн Худалдааны Танхим (АмЧам Монгол)
АмЧам Монгол нь АНУ-Монгол Улс хоорондын бизнесийн түншлэлийг өргөжүүлэх,
бэхжүүлэх, эрх ашгийг нь хамгаалах болон Америкийн хөрөнгө оруулалтыг Монголд
татах чиглэлээр ажилладаг бие даасан, гишүүддээ үйлчлэх төрийн бус байгууллага юм.
АмЧам Монгол нь 3 сая гаруй гишүүдтэй дэлхийн хамгийн том бизнесийн холбоонд
тооцогддог Америкийн Худалдааны Танхимын албан ёсны салбарын статустай. Мөн
АмЧам Монгол нь Ази Номхон далайн 29 орнуудын Америкийн худалдааны танхимуудыг
нэгтгэдэг Ази Номхон далайн орнуудын Америкийн Худалдааны Танхимуудын Зөвлөл
байгууллагын гишүүн юм.
Website: www.amcham.mn
Facebook: www.facebook.com/AmChamMongolia/
Twitter: www.twitter.com/AmChamMongolia
LinkedIn: www.linkedin.com/company/amcham-mongolia

English